Dotacje UE

Z przyjemnością informujemy, że nasza Spółka uzyskała dotację na realizację projektu pod nazwą „Podniesienie poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności przedsiębiorstwa GIPO Sp. z o.o. poprzez inwestycję w rozbudowę zakładu produkcyjnego oraz nowatorskie rozwiązania produkcyjne”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Cele projektu:
• wprowadzenie nowatorskich procesów technologicznych,
• udoskonalenie oferty produktowej GIPO.

Planowane efekty:
• wzrost potencjału wytwórczego spółki poprzez zwiększenie powierzchni produkcyjnej zakładu,
• wdrożenie innowacyjnych technologii do obróbki stali nierdzewnej,
• poprawa kontroli jakości produkcji poprzez uruchomienie laboratorium do badań NDT.

Wartość projektu: 9 102 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 330 000,00 PLN
Projekt nr: RPZP.01.05.00-32-0077/16