GIPO logo

Malowanie Proszkowe i Natryskowe

Skorzystaj z naszych usług

Dwie Linie Malowania Proszkowego

W siedzibie Gipo posiadamy dwie linie do malowania proszkowego. Linia półautomatyczna o wymiarach 1000 x 2000 x 3000 [mm] jest dedykowana do malowania mniejszych części. Linia półautomatyczna jest wyposażona w piec przejazdowy oraz trzystopniową myjkę z fosforanowaniem żelazowym. Linia manualna jest dedykowana do malowania większych elementów. Linia manualna jest wyposażona w piec nie przejazdowy co jest dodatkowym atutem w przypadku malowania elementów grubościennych powyżej 20 mm Proces malowania poprzedzamy przygotowaniem powierzchni. Obróbka wstępna i fosforowanie żelazowe są kluczowym krokiem w każdym procesie powlekania, szczególnie w przypadku powierzchni stalowych. Dokładne oczyszczenie i przygotowanie podłoża zapewniają odpowiednią przyczepność, trwałość i odporność na korozję. Oferujemy malowanie w całej palecie RAL elementów stalowych, aluminiowych i ocynkowanych. Malowanie proszkowe wykonujemy w oparciu o systemy malarskie naszych klientów oraz Gipo.

Systemy malarskie Gipo zostały przebadane laboratoryjnie zgodnie z normą PN-EN 12944 w celu potwierdzenia ich klas odporności na korozję. Przykładowo Gipo Painting Standard 5 posiada potwierdzoną laboratoryjnie klasę odporności na korozję C4.

Malowanie Natryskowe

Instalacja malowania natryskowego składa się z kabiny zamkniętej (aplikacja i suszenie), agregatów malarskich oraz magazynu farb z monitoringiem warunków przechowywania. Wymiary kabiny: długość: 7,5 [m], szerokość: 4,0 [m] i wysokość: 2,8 [m]. Kabina lakiernicza została wyposażona w system rekuperacji ciepłego powietrza, który pozwala na odzysk ciepłego powietrza do 80%. Rozwiązanie to znacząco ogranicza m.in. emisję gazów do atmosfery.

Systemy malarskie stosowane w Gipo zostały opracowane w oparciu o wymagania normy PN-EN ISO 12944 oraz wytyczne producentów farb.

Klasy odporności korozyjnej zostały potwierdzone przez niezależne akredytowane laboratorium. Ciągły nadzór jakościowy poprzez m.in. monitorowanie stopnia przygotowania powierzchni i warunków otoczenia zgodnie z wymaganiami normy gwarantuje najwyższą jakość usług.